”Inte tillräckligt med utrymme” 🤷‍♂️

När jag i dag ville uppdatera till senaste versionen av macOS möttes jag av det retsamma meddelandet ”Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på skivan”. Retsamt eftersom Finder i sin tur uppgav att jag hade hundrafemtiosex gigabyte ledigt utrymme.

Efter lite googling visar det sig att de Time Machine snaphots som macOS lagrar lokalt inte räknas med i Finders uträkning av använt utrymme. Finder ljuger alltså om det använda utrymmet och tar för givet att macOS rensar bort snapshots när utrymmet behövs till något annat.

Av någon anledning verkar dock macOS misslyckas med just bortrensandet av snapshots när utrymmet behövs för en systemuppdatering.

Ute på det vida internet tipsas det om att temporärt stänga av Time Machine för att trigga en rensning. Det tricket fungerade dock inte för mig. Jag behövde i stället ta till det inbyggda verktyget `tmutil` för att manuellt ta bort dem.

Först, lista alla tillgängliga snapshots:

$ tmutil listlocalsnapshots /

Vilket, föga förvånande, ger oss en lista av snapshots:

Snapshots for disk /:
com.apple.TimeMachine.2022-05-16-211505.local
com.apple.TimeMachine.2022-05-17-012315.local
com.apple.TimeMachine.2022-05-17-022336.local
com.apple.TimeMachine.2022-05-17-032406.local
com.apple.TimeMachine.2022-05-17-042437.local
com.apple.TimeMachine.2022-05-17-052858.local
com.apple.TimeMachine.2022-05-17-062556.local
com.apple.TimeMachine.2022-05-17-072758.local
com.apple.TimeMachine.2022-05-17-083024.local
com.apple.TimeMachine.2022-05-17-090209.local
com.apple.TimeMachine.2022-05-17-175907.local

Dessa kan vi sedan ta bort, en efter en, med hjälp av snapshotets id:

sudo tmutil deletelocalsnapshots 2022-05-17-012315

När samtliga snapshots var borttagna hade jag inte längre några problem med att starta igång uppdateringen av macOS.